Introductie Privacy & AVG

Voorwoord

Let op: dit document wordt regelmatig bijgewerkt

Het is gebruikelijk dat naarmate de tijd vordert, er meer bekend wordt over een onderwerp. Dat is bij de AVG niet anders. Dit digitale document stelt ons in staat om altijd up-to-date te zijn. Wij adviseren daarom om dit document minimaal eens per maand te raadplegen. Op de startpagina zullen wij de laatste wijziging vermelden. Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van wijzigingen? Meld u dan aan voor onze update.

Algemene verordening gegevensverwerking

Vanaf 25 mei 2018 wordt er strengere wet- en regelgeving van kracht rondom het verwerken van persoonsgegevens. Als je een communicatiekanaal beheert dan krijg je hier zeker mee te maken. In dit document vind je alle onderwerpen die hiermee te maken hebben in het menu links. Via het menu rechts is dit document te exporteren naar een pdf-bestand om het eventueel te kunnen printen.

Van Wbp naar AVG

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG of internationaal GDPR) wordt op 25 mei 2018 van kracht. Tot nu toe hadden we voor privacy te maken met de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze geldt straks niet meer. De belangrijkste verschillen zijn:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten. Een voorbeeld hiervan is de vernieuwde voorwaarden voor het krijgen van toestemming van mensen om persoonsgegevens te verwerken en bewijsplicht voor die toestemming. Het moet daarnaast net zo makkelijk zijn om toestemming weer in te trekken.
 • Meer verplichtingen voor organisaties bij het verwerken. Het gaat dan met name om dat je kunt bewijzen dat je je aan de wet houdt. Dit kan bijvoorbeeld door in documenten vast te leggen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen.
 • Stevige en gelijke bevoegdheden voor alle Europese toezichthouders op privacy. De maximale hoogte van boetes stijgt van € 900.000,- naar € 20.000.000,-.

Checklist AVG

De volgende onderwerpen worden behandeld. Als je deze onderwerpen goed hebt geregeld, ben je klaar voordat de AVG gehandhaafd wordt:

 1. Informeer je bezoekers over wat je van ze weet, waarom dat is en hoe je met die gegevens om gaat
 2. Maak afspraken met leveranciers (verwerkersovereenkomsten)
 3. Stel de gebruikte techniek nauwkeurig af

Wat zijn persoonsgegevens

Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon; en die persoon identificeerbaar is.

Wikipedia

 

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • BSN-nummer
 • IP-adres

Ook kan het gaan om gegevens die een waardering over iemands natuurlijke persoon kunnen geven. Ongevraagd kenbaar maken van deze gegevens kan namelijk iemand beperken in de mogelijkheid om helemaal zichzelf te zijn.

 • IQ
 • Opleidingsniveau
 • Godsdienst
 • Ras
 • Gezondheid
 • Inkomen
 • Waarde van bezittingen zoals een huis of auto