Maak afspraken met leveranciers

Verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst (ook wel bewerkersovereenkomst genoemd) is een overeenkomst tussen een leverancier (verwerker genoemd) en haar klant. In deze overeenkomst spreken beide partijen af wat ze van elkaar verwachten als de leverancier persoonsgegevens voor de klant verwerkt. Denk hierbij met name aan de uitwisseling van persoonsgegevens, maar ook de stappen die worden genomen als het mis mocht gaan.

Wanneer is een verwerkersovereenkomst met iWink nodig?

Als je deze drie stellingen met 'Ja' kunt beantwoorden, is het nodig om een verwerkersovereenkomst met ons te sluiten:

  • Je bent klant bij iWink of Kirra
  • Je hebt nog geen verwerkersovereenkomst met ons gesloten
  • Het product dat je bij ons hebt, verwerkt persoonsgegevens. Denk hierbij onder andere aan:
    • Een website met een (contact)formulier. De meeste websites hebben dit.
    • Een intranet, waarin persoonsgegevens van medewerkers of klanten zijn opgenomen.
    • iMailingtool of nieuwsbrieven via Kirra, waar u adreslijsten heeft voor uw nieuwsbrieven.

Meer informatie over het sluiten van een verwerkersovereenkomst met iWink. Deze bovenstaande stellingen moet je herhalen voor elke leverancier die je hebt. 

Toegang

Als een leverancier gegevens voor je verwerkt, dan is het ook verstandig om te weten welke gegevens dat zijn. In een verwerkersovereenkomt leg je al veel vast. Aanvullend kun je nagaan of je een leverancier (beperkt) toegang wilt ontzeggen tot de gegevens waarvoor jij verantwoordelijk bent. Meer hierover lees je in stap vier van het hoofdstuk Wie mag waar bij, en waarom?